Διαγωνισμός «Καλό Πάσχα»

Απάντησε & Κέρδισε – Όροι και κανονισμοί:

1. Στον διαγωνισμό «Καλό Πάσχα», τον οποίο διοργανώνει η εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι ενήλικοι κάτοικοι Κύπρου.

2. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντων.

3. Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 25 Απριλίου 2024 μέχρι 08 Μαίου 2024. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής οποιαδήποτε κουπόνια που συμμετέχουν στην παρούσα προωθητική ενέργεια θα καθίστανται αυτόματα άκυρα και ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε κατόχου τους.

4. Όλα τα δώρα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.sklavenitiscyprus.com.cy, και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών των Καταστημάτων ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Οι διαμονές σε ξενοδοχεία είναι βάση διαθεσιμότητας.

5. Για την διεκδίκηση  του βραβείου, το κουπόνι θα πρέπει να ρίχνεται στην κληρωτίδα της κάθε υπεραγοράς, συμπληρωμένο με τα στοιχεία του πελάτη και τη σωστή απάντηση.

6. Οι επιτυχόντες δεν έχουν δικαίωμα επιλογής και τα βραβεία δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται με μετρητά.

7. Ο Διοργανωτής έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αποφανθεί επί της γνησιότητας ή μη των κουπονιών.

8. Όλα τα κουπόνια τα οποία είναι παραποιημένα θα θεωρούνται αυτομάτως άκυρα. Ο διοργανωτής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζει τελεσίδικα κατά πόσο το κουπόνι είναι παραποιημένο ή έχει υποστεί επέμβαση.

9. Οι νικητές έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση του διοργανωτή για την απονομή των βραβείων και η συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια αυτή αποτελεί δήλωση τους ότι συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους του διοργανωτή προβολή του γεγονότος και της εικόνας τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εφόσον το επιλέξει ο διοργανωτής.

10. Συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής

11. Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτόν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία θα κρατηθούν για δύο μήνες και στη συνέχεια θα καταστραφούν.

Scroll to Top