Ανακοινώσεις

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Ανακοίνωση ωραρίου για ευπαθής ομάδες

Σας ενημερώνουμε ότι καθημερινά με βάση τις οδηγίες του κράτους, από την ώρα έναρξης του Καταστήματός μας έως τις 9.00 π.μ εξυπηρετούμε αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα:

  1. Εξήντα πέντε ετών και άνω.
  2. Με αναπηρίες.